Claudiu Zamfir

Noi finanțări IMM de 10 milioane EUR: Condiții propuse la creditele cu primă de la stat, prin Programul de accelerare, în 2023

euro-lei-bani-dreamstime

Firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea obține, în anul 2023, noi finanțări de la stat, prin Programul de accelerare a dezvoltării IMM, propus de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, cu un buget de 52,8 milioane de lei (circa 10 milioane de euro).

Potrivit proiectului publicat de MAT, Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii se va derula în perioada 2023 – 2027 (5 ani).

Pe scurt, MAT va încheia parteneriate cu o serie de bănci din piață. IMM-urile vor putea lua credite de la băncile partenere, iar statul va contribui si el cu prime de maximum 100.000 de lei/beneficiar, destinată diminuării și reeșalonării creditului. Împrumuturile vor fi destinate digitalizării și investițiilor verzi în firme.

Bugetul estimat pentru implementarea măsurii în anul 2023 este de 52.835.000 lei, din care aproximativ 500  firme vor putea obține acele prime de maximum 100.000 de lei.

În total, MAT crede că „IMM-urile românești vor putea obține credit în valoare minimă de 500.000.000 lei pentru digitalizarea proceselor de producție și înnoirea tehnologiilor cu unele verzi, nepoluante”.

„Prin program se finanțează cererile de finanțare în următoarele condiții: Credit pentru investiții eligibile acordat prin program de minim 500.000 mii lei, din care maxim 100.000 de lei ajutor nerambursabil primă de capital, pentru diminuarea și reeșalonarea creditului” - se arată în proiectul de procedură. Probabil că aici suma invocată, de „500.000 mii lei”, este eronată în draft, corect fiind mai degrabă 500.000 de lei.

O altă inadvertență apare la condițiile de eligibilitate. Pe de-o parte se spune că beneficiarii trebuie să fie întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, iar apoi se arată că și microîntreprinderile ar fi eligibile în program.

Cei interesați pot trimite la MAT sugestii de îmbunătățire a documentului, până pe 25 mai, pe mail: dezbateri_publice@mat.gov.ro

Rezultatele așteptate în cadrul programului:

 •     Cel puțin 500 de IMM-uri active în economia națională;
 •     Cel puțin 500 companii verzi și/sau digitalizate;
 •     Cel puțin 12,5 milioane lei investiții în digitalizarea și/sau transformarea verde a IMM-urilor;
 •     Cel puțin 500 de investiții în tehnologii noi în domeniul productiv autohton;
 •     Cel puțin 300 miliarde lei investiții în retehnologizarea  întreprinderilor din domeniul producției.

Programul de accelerare IMM: condiții de eligibilitate propuse

Potrivit draftului de program, de finanțare vor putea beneficia „societățile (întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data înscrierii în program, următoarele criterii de eligibilitate”:

 1.  sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri.
 2.  sunt microîntreprinderi (sic!), întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
 3. sunt înființate înainte de 31.12.2020;
 4. sunt companii 100% private, active pe piața internă (Întreprinderea activă este entitatea care realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli și întocmește bilanț contabil cu date financiare pozitive si diferite de zero);
 5.  sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 6.  sunt considerate întreprinderi autonome, legate sau partenere;
 7.  desfășoară o activitate autorizată de producție într-unul din sectoarele eligibile. Codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este autorizat la momentul înscrierii în program. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 8. nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili în cadrul programului;
 9. respectă legislația europeană cu privire la cumulul ajutoarelor de minimis;
 10.  nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității la momentul înscrierii și nu intră într-una din stările menționate pe toată perioada de implementare a programului;
 11. contractează un credit de investiții  la una dintre băncile partenere, în condițiile instituției de credit și a prezentului program.

Lista de coduri CAEN eligibile la Programul de accelerare IMM

Finanțarea se va acorda pe cod CAEN eligibil autorizat de cel puțin 12 luni la momentul înscrierii, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii care desfășoară următoarele activități:

 • 10 Industria alimentară
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații - cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului și muniției;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția codului CAEN 3040;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activități industriale n.c.a.

Investiții eligibile la programul de creditare cu prime de stat

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • a)    echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
 • b)    echipamente/tehnologii/soluții/ sisteme/ specifice economisirii de energie, care utilizează sau generează energie regenerabilă, pentru a desfășura activitatea pentru care solicită finanțare;
 • c)    tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc.  de colectare, reciclare, reutilizare (achiziționare și instalare)  care vizează productivitatea întreprinderii;
 • d)    echipamente digitale/tehnologii/soluții/sisteme/aplicații (achiziționare și instalare) cu impact asupra economisirii de resurse/productivității întreprinderii – vizează productivitatea întreprinderii;
 • e)    pachet digital care să conțină minimum un site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de decontare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnătură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete. Pachetul digital și/sau cheltuielile specificate la pct. b), c) sau d) reprezintă cheltuieli obligatorii în cadrul programului și sunt eligibile în procent minimum de 25 % din valoarea grantului solicitat.

Acest program a fost invocat încă de anul trecut de ministrul Antreprenoariatului, Daniel Cadariu, care spunea că voia să aloce fonduri rămase din împrumuturi de la statul elvețian. â

„Din programul de împrumuturi româno-elvețiene, avem 50 de milioane de lei în cont. Vrem să refacem acest program și să-l repunem în funcțiune în anul 2022 - credite subvenționate pentru afaceri în curs de derulare pentru agenții economici care nu au acces la credite bancare”, a spus Cadariu, într-un interviu acordat StartupCafe, în 2022.

Parallax

Vizualizari
2754
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri