Claudiu Zamfir

Fonduri europene pentru IT 2018: Peste 29 milioane Euro pentru firme mici și mijlocii. Descarcă ghidul solicitantului

Thumbnail

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlicii (IMM) din domeniul tehnologiei informației (IT&C) vor putea obține noi fonduri europene, printr-o linie de finanțare în valoare totală de peste 29 de milioane de euro pentru care s-a anunțat perioada de depunere online a proiectelor.

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale au anunțat marți lansarea apelului de aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, pe aplicația MySMIS2014, în mod continuu, în perioada 17 decembrie 2018, ora 09:00 - 14 februarie 2019, ora 17:00.

Bugetul total disponibil în linia de finanțare este de 29.062.500  euro, din care 25.000.000 euro asigurați prin Fondul European de Dezvoltare Regională, parte a Politicii de coeziune a UE, iar restul de la bugetul de stat. Banii sunt disponibili în toată țara, inclusiv în București și județul Ilfov.

Din acest buget, firmele solicitante vor putea obține pentru un proiect sume eligibile între 500.000 de euro și 3,5 milioane de euro.  Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Pentru fiecare proiect, se acordă fonduri combinate, în schema de ajutor de stat și schemă de ajutor de minimis.

Per total, într-un proiect, intensitatea ajutorului de stat variază în funcție de natura investițiilor, de dimensiunea firmei solicitante și de regiunea de dezvoltare în care se face investiția. De exemplu, o microîntreprindere sau o firmă mică poate să ia un ajutor de stat în procent de 80% din cheltuielile eligibile pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, dacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se încadrează în cercetare industrială sau dezvoltare experimentală.

Dacă firma micro sau mică ia ajutoare regionale pentru investiții, acestea pot acoperi maximum 70% din valoarea eligibilă a proiectului, dar numai dacă investiția are loc în alte regiuni decât București-Ilfov și Vest. În schimb, aceste ajutorare scad ca intensitate la 20% pentru firmele mijlocii din București.

Pe de altă parte, ajutoarele de minimis acoperă până la 100% din cheltuiala eligibilă aferentă, însă acest tip de ajutor este plafonat la 200.000 de euro și la 20% din valoarea totală a proiectului.

Mai multe amănunte se găsesc în Ghidul solicitantului și în alte documente necesare pentru constituirea proiectului și înscriere, care pot fi descărcate de AICI.

Ghid POC IT by Claudiu on Scribd

Cine poate cere banii europeni și de la stat - solicitanții eligibili

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC

sau

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

sau

 • Consorții (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC.

Sunt considerate proiecte strategice acele proiecte pentru care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

 • 1. sunt implementate în parteneriate care încorporează IMM-uri care provin din clustere TIC diferite sau din același cluster
 • 2. se implementează în mai multe regiuni de dezvoltare a României.

Ce pot face firmele cu banii europeni și de la stat

Un proiect poate beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul acestei acțiuni doar dacă la finalul implementării va avea ca rezultat cel puțin o aplicație / un produs / serviciu TIC inovativ realizat, cu justificarea modului în care produsul va fi integrat în sectorul respectiv.

Următoarele categorii de activități, strict necesare pentru implementarea proiectului, sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentului apel acțiuni (conform schemei de ajutor de stat și de minimis):

 • 1. Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;

 

 • 2. Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării);

 

 • 3. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul);

 

 • 4. Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;

 

 • 5. Activități aferente detașării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului angajat al beneficiarului;

 

 • 6. Activități aferente serviciilor de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării;

 

 • 7. Activități aferente inovării de proces și organizațională (altele decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis), inclusiv activități de cercetare contractuală;

 

 • 8. Activități aferente cercetării de piață (identificarea unor nișe de piață pentru produsul/serviciul inovativ);

 

 • 9. Activități necesare informării și publicității proiectului - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;

 

 • 10. Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru:

a. elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare
b. managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție)
c. obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale acțiunii
d. obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale

 • 11. Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța;

 

 • 12. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC;

 

 • 13. Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;

 

 • 14. Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate.
Parallax

Vizualizari
5796
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri