Claudiu Zamfir

DOCUMENT: S-a publicat metodologia prin care beneficiarii de fonduri europene POCU pierd bani, dacă ratează țintele de program

Thumbnail

Organizațiile non-guvernamentale, instituțiile publice, companiile sau alți beneficiari care derulează proiecte europene în Programul Operațional Capital Uman (POCU), pierd fonduri alocate dacă ratează anumite ținte ale indicatorlor din program, potrivit Metodologiei pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POCU, document publicat marți de Ministerul Fondurilor Europene.

Extrase din Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POCU:

  • În cazul în care se constată că gradul de îndeplinire a țintelor la nivelul categoriei de indicatori este mai mare sau egal cu 90%, nu se aplică nicio corecție financiară.

 

  • În cazul în care se constată că gradul de îndeplinire a țintelor la nivel global este mai mic de 35%, contractul se va rezilia, cu obligația returnării finanțării nerambursabile primite.

 

  • Valoarea corecțiilor financiare aplicabile la nivelul proiectului se calculează pe baza valorii totale eligibile a proiectului, conform prevederilor Contractului de Finanțare, pornind de la premisa că bugetul proiectului, în ansamblul său, a fost estimat și utilizat pentru derularea activităților care să conducă la îndeplinirea rezultatelor și obiectivelor asumate, reflectate în gradul de îndeplinire a țintelor stabilite pentru indicatorii proiectului.

 

  • Metodologia de calcul nu se aplică în cazul neîndeplinirii rezultatelor asumate la nivelul proiectului și, de asemenea, nu se referă la indicatorii financiari. 

 

  • Se recomandă ca aplicarea corecțiilor financiare să fie considerată o măsură de ultimă instanță.

 

  • În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare, Beneficiarul este responsabil pentru atingerea țintelor indicatorilor asumate prin Cererea de finanțare, anexată Contractului de finanțare.

 

  • Pentru proiectele care nu au indicatori de rezultat pe termen mai lung, gradul de îndeplinire a indicatorilor se analizează la finalul proiectului. Pentru proiectele care includ indicatori de rezultat pe termen mai lung, a căror colectare depășește durata contractului de finanțare, gradul de îndeplinire a indicatorilor se analizează la momentul colectării indicatorilor de rezultat pe termen mai lung.

 

  • Performanța implementării POCU este monitorizată, în primul rând, prin prisma rezultatelor obținute, măsurate prin indicatori. În cazul neîndeplinirii țintelor, se aplică măsuri corective la nivelul programului.

 

  • Gradul de îndeplinire a indicatorilor la nivelul proiectului (GI proiect) se calculează luând în calcul gradul de îndeplinire a tuturor indicatorilor, împărțiți în două categorii principale:  

a) Indicatori de realizare, care reflectă progresul în derularea activităților proiectului (ex. nr. participanți, nr. servicii sprijinite etc.)
b) Indicatori de rezultat, care reflectă schimbarea intenționată prin implementarea proiectului (ex. nr. participanți care au dobândit o calificare în urma participării la operațiune) Indicatorii de rezultat, sunt, la rândul lor, de două tipuri: indicatori de rezultat imediat (colectați la încetarea sprijinului) și indicatori de rezultat pe termen mai lung (colectați la o anumită perioadă de la încetarea sprijinului, de regulă 6 luni).

De precizat că aici vorbim despre beneficiari de fonduri europene în sensul organizațiilor care derulează proiectele, ca solicitanți, în cadrul POCU 2014-2020. NU vorbim aici despre beneficiarii finali, care în termen tehnici se numesc membri ai grupurilor-țintă, cum ar fi antreprenorii care își deschid firme în programe ca Start-Up Plus sau Diaspora Start-Up și primesc granturi nerambursabile de maximum 40.000 de euro fiecare.

Prin Programul Operațional Capital Uman, finanțat din Fondul Social European (FSE), România are la dispoziție 4,3 miliarde de euro, pe perioada de programare 2014-2020. Potrivit datelor de la 3 august, în Programul Operațional Capital Uman , gestionat de Autoritatea de Management de la Ministerul Fondurilor Europene, România a absorbit 18.073.462 euro, ca deconturi efectuate de Comisia Europeană. Aceasta înseamnă 0,41% rată efectivă de absorbție, în progres slab față de 0% cât era la 2 februarie 2019.

Primii bani de la UE, în acest program, au încept să intre în martie 2018, când s-a înregistrat un avans de 0,08 puncte procentuale la rata de absorbție efectivă. În cadrul POCU 2014-2020 regăsim și alte două importante linii de finanțare pentru antreprenorii debutanți: România Start-Up Plus și Diaspora Start-Up.

Metodologie POCU Diminuare Finantare by Claudiu on Scribd

Citește și:

Fonduri europene: Manualul beneficiarului POCU 2014-2020, noua ediție

Parallax

Vizualizari
1687
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri