Claudiu Zamfir

Fonduri europene în IT: 12 milioane de euro, pentru proiecte de big data și cloud

Thumbnail

Firmele românești de IT ar putea vinde bunuri și servicii de valori importante unor universității care vor lua fonduri europene de circa 12 milioane de euro pentru proiecte de cercetare-dezvoltare în infrastructuri de big data și tehnologie cloud, în două apeluri care s-au deschis în Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Vorbim aici despre două apeluri deschise în sistemul electronic MySMIS 2014: 397 și 398. Acestea sunt aferente Acțiunii 1.1.2 – Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene si internaționale.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din Ministerul Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru cercetare din Ministerul Cercetării și Inovării au deschis cele două două apeluri de proiecte în 14.05.2018, urmând a se închide la data de 12.07.2018.

Solicitanții de fonduri europene în cele două apeluri pot fi:

- instituții de învățământ superior de drept public acreditate, sau structuri ale acestora

- instituții cercetare-dezvoltare de drept public:

 • institute naționale de cercetare-dezvoltare,
 • institute, centre sau stațiuni de cercetare ale Academiei Române și de cercetaredezvoltare ale academiilor de ramură,
 • institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept public,
 • centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale.

 Bugetul total alocat este de 55.229.410 lei (FEDR), după cum urmează:

 • 6.627.529,20 lei pentru apelul 397 - proiecte de tip cloud,
 • 48.601.880,80 lei pentru apelul 398 - infrastructuri masive de date (big data).

Pe regiuni de dezvoltare, bugetul este alocat astfel:

 • 22.900.000  lei în București și județul Ilfov
 • 32.329.410  lei în restul țării.

Universitățile, institutele de cercetare sau alți potenșiali beneficiari pot depune proiectele prin aplicația electronică MySMIS2014.

Oportunitatea pentru firmele private din România ar urma să apară ulterior, în faza de implementare a proiectelor, când universitățile și institutele fac achiziții publice de bunuri și servicii în proiecte.

Din banii europeni, beneficiarii vor putea face o serie întreagă de cheltuieli, cu bunuri și servicii pe care le-ar putea cumpăra de la firme românești de IT și nu numai:  

 • Echipamente IT și pentru comunicații  
 • Echipamente conexe pentru funcționarea centrelor de resurse cloud  
 • Aplicații informatice
 • Licențe
 • Cheltuieli de deplasare în scopul dezvoltării aplicațiilor informatice
 • Cheltuieli pentru servicii  de asistența tehnică, consultanță, expertiză  
 • Servicii pentru instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor
 • Servicii pentru punerea în funcțiune a centrelor de resurse cloud  
 • Servicii de consultanță și expertiză în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului şi/sau servicii de asistenţă pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică),
 • Servicii de IT de dezvoltare/ actualizare aplicații, configurare baze de date,
 • Servicii pentru instruirea personalului de exploatare (pentru operarea/ administrarea de aplicații informatice)  
 • Cheltuieli pentru activitatea de diseminare a rezultatelor propuse ale proiectului
 • Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect
 • Birotică (active fixe corporale, obiecte de inventar, consumabile).

Prin Politica de Coeziune, Comisia Europeană a identificat o serie întreagă de domenii  prioritare pentru sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor, pentru care a alocat fonduri structurale și de investiții inclusiv din Fondul European de Dezvoltare Regională 2014-2020:

 • cloud computing,  
 • tehnologii ale  volumelor  mari  de  date (big data technologies),
 • internetul  obiectelor  (Internet of things IoT),
 • comunicațiile 5G  ,
 • securitatea  cibernetică.

Prin Programul Operațional Sectorial Competitivitate 2014-2020, din care se finanțează aceste două apeluri de proiecte menționate mai sus, România are la dispoziție o alocare totală de aproape 1,33 miliarde de euro, asigurați din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Până la data de 2 februarie 2018, prin PO Competitivitate 2014-2020, România a reușit să absoarbă fonduri europene de 77,5 milioane de euro, ca rambursări de cheltuieli efectuate în proiecte, fără avansurile acordate de Comisia Europeană. Această sumă corespunde unei rate de absorbție de 5,83% pe PO Competitivitate 2014-2020.

Ghid 1.1.2 ORIGINAL 04.05.2018 Compressed by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
3660
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri