Claudiu Zamfir

Fonduri europene 2020: Cursuri IT pentru angajații firmelor mici și mijlocii românești, în proiecte de 20 milioane Euro

Thumbnail

Angajați ai firmelor mici și mijlocii (IMM) din România vor putea urma, în anul 2020, cursuri de tehnologie a informației (IT) și programe de evaluare a competențelor digitale, în cadrul unor noi proiecte pentru care vor fi puși la bătaie, în total, 20 de milioane de euro, fonduri europene și naționale.

Ministerul Fondurilor Europene a scos în dezbatere publică Ghidul solicitantului pentru un apel de proiecte nou, în Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020: „Competențe digitale pentru angajații IMM” – axa prioritară 3, obiectivul specific 3.12.

Cursurile vor viza lucrători din IMM-uri din aproape toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.

Tipuri de solicitanți eligibili

Cursurile și evaluările vor fi organizate în cadrul unor proiecte derulate de către 3 categorii de organizații, ca solicitanți eligibili de fonduri europene:

 • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Asociații de întreprinderi, persoane juridice constituite in conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26 din 2000 cu privire la asociații si fundații.
 • Camerele de Comerț și Industrie – persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare astfel de proiect va avea o valoare a cheltuielilor eligibile de peste 100.000 de euro și maximum 1 milion de euro.

Bugetul total disponibil pentru aceste proiecte va fi de 20 de milioane de euro, din care 17 milioane de euro din Fondul Social European și 3 milioane de euro de la bugetul de stat.

De asemenea, solicitanții care vor derula proiecte vor veni și ei cu o contribuție proprie.

Ghidul Solicitantului-Fonduri Europene 2020 by Claudiu on Scribd

Grupul țintă de lucrători: beneficiarii finali

Cursurile IT și celelalte activități din proiecte vor fi destinate lucrătorilor din întreprinderile mici și mijlocii, care au contract individual de muncă, pe normă întreagă sau part-time.

Fiecare proiect va trebui să ajute cel puțin 250 de astfel de angajați și minimum 10 IMM-uri. Vor primi punctaj suplimentar proiectele care prevăd in grupul țintă și angajați vârstnici (55-64 de ani).

Firmele mici și mijlocii în care lucrează acești angajați trebuie să aibă activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2014-2020 si în domeniile de specializare inteligentă conform  Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020.

De asemenea, vor putea face cursurile și lucrătorii IMM-urilor care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.

Așadar, în mare, IMM-urile în care activează lucrătorii care vor beneficia de programe sunt din domenii ca:

 • Turism si ecoturim
 • Textile si pielarie
 • Lemn si mobila
 • Industrii creative
 • Industria auto si componente
 • Tehnologia informatiilor si telecomunicatii
 • Procesarea alimentelor si bauturilor
 • Sanatate si produse farmaceutice
 • Energie si management de mediu
 • Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii
 • Construcții
 • Fabricarea materialelor de construcții
 • Activități profesionale, științifice și tehnice
 • Distribuție

 

Lista Caen by Claudiu on Scribd

Ce activități vor fi finanțate

 • Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și al tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă (ex. certificare Microsoft, Linux, Cisco, Oracle etc.).
 • Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă.

Ca să ne facem o idee despre valoarea cursurilor predate în proiectele europene, putem menționa că pentru fiecare angajat IMM care participă la cursuri de calificare/recalificare de nivelul 2 (360 ore) costul unitar este de 1324 lei.

La nivelul 3 (720 ore) costul unitar pe cursant este de 2224 lei.

La nivelul 4 (1080 ore) costul unitar decontat pe 1 cursant este de 4101 lei.

Propunerea de ghid al solicitantului și alte documente scoase în consultare publică pot fi găsite AICI.

Propunerile și sugestiile de îmbunătățire a documentelor pot fi trimise pe adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro până în data de 30 ianuarie 2020.

Parallax

Vizualizari
8002
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri