Smile Media

[P] FEDERAȚIA GALURILOR URBANE a demarat un proiect de implicare activă la nivel local al ONG-urilor, finanțat din fonduri europene

antet

FEDERAȚIA GALURILOR URBANE, prin proiectul „Capacitatea membrilor ONG-urilor pentru implicare activă în luarea deciziilor la nivel local”, cod  SIPOCA/MySMIS: 1036 / MySMIS2014+ 151345 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a demarat un proiect care oferă membrilor ONG posibilitatea de perfecționare în ceea ce privește implicarea acestora în luarea deciziilor la nivel local. 

Scopul proiectului este de a obține dezvoltarea echilibrată a tuturor organizațiilor neguvernamentale, pentru ca, ulterior, acestea să funcționeze într-o manieră sustenabila și să acționeze în sistem de network, în care un ONG să poată formula și să promoveze dezvoltarea la nivel local.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Realizarea cursurilor de formare pentru dezvoltarea echilibrată a organizațiilor neguvernamentale, pentru ca, ulterior, acestea să funcționeze într-o manieră sustenabilă și să acționeze în sistem de network, fiind capabile de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.
  2. Realizarea de proceduri, mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice și de consolidare a dialogului social și civic pentru dezvoltarea de parteneriate între ONGuri/parteneri sociali și autorități locale în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local. 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului 2.1 al POCA, respectiv Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, prin atingerea rezultatului R4 - Capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Proiectul contribuie, de asemenea, la îndeplinirea cerințelor prezente în Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 - 2020, respectiv  să crească dimensiunea participativă a sectorului ONG, a mediului academic românesc și a celorlalți parteneri sociali relevanți, să dezvolte cultura dialogului politic și social în România și să consolideze capacitatea acestora de a-și realiza cat mai bine și cât mai eficient activitățile, astfel încât acestea să fie parteneri vizibili pe scena politico-administrativă și cenzori ai activității autorităților publice.

Rezultatele proiectului vor fi valorificate în cadrul parteneriatelor dezvoltate prin intermediul propunerii de proiect și vor fi făcute public, pentru a putea fi accesate de către toate ONG-urile și municipalitățile ce caută soluții la problemele identificate din țară care sunt interesate de implicarea în parteneriate de dezvoltare locală. Acest lucru va fi posibil prin intermediul site-ului federației, iar cei interesați vor putea valorifica rezultatele obținute și vor putea lua ca exemplu de bună practică cele realizate în cadrul proiectului, astfel încât să poată fi realizate proiecte asemănătoare, însă potrivit nevoilor lor.

În cadrul proiectului sunt promovate principiile orizontale asumate de FGU în cererea de finanțare, principii ce privesc egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități. Totodată, sunt asigurate măsuri referitoare la dezvoltarea durabilă, și anume poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre.

Data de începere a proiectului: 19.08.2022

Data finalizării proiectului: 19.08.2023

Perioada de implementare: 12 luni

Valoarea proiectului (LEI): 476.766,50

Valoare contribuție publică: 414.396,92

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 352.237,38 lei

Date de contact: federatiagalurilorurbane@gmail.com 

logos

Parallax

Vizualizari
192
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.444
Just for testing :

interaction: 0.88

popularity: 0.45

publishing: 2.9

expertise: 0.09

rating: 1.444

Content Marketing
SmileMedia nu ofera doar campanii. Functionam ca un digital newsroom capabil să creeze conținut de orice tip: grafic, text, foto, audio sau video.
Articole publicate : 1, 061
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri